open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques de l'1 al 7 de juny del 2024

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

07/06/2024

Extracto de la Orden de 29 de mayo de 2024, por la que se convocan subvenciones para promover la cultura de defensa, correspondiente al año 2024.
https://boe.es/boe/dias/2024/06/07/pdfs/BOE-B-2024-20795.pdf 
Publicat al BOE de 07-06-2024
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta orden en el Boletín Oficial del Estado


Extracto de la Orden CLT/538/2024, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para el desarrollo de residencias para proyectos de investigación artística relacionados con los fines y actividad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2024.
https://boe.es/boe/dias/2024/06/07/pdfs/BOE-B-2024-20842.pdf 
Publicat al BOE de 07-06-2024
El plazo de solicitud será de diez (10) días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».


FUNDACIÓN SGAE - CENTRO NACIONAL DE DISFUSIÓN MUSICAL (CNDM). 
La Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) han convocado el XXXIII Premio Jóvenes Compositores 2024 Fundación SGAE-CNDM con el objetivo de estimular la creación entre los jóvenes compositores de la música clásica contemporánea y de contribuir al desarrollo social mediante el conocimiento de nuevos lenguajes, tendencias y modos de expresión musicales.
https://boe.es/boe/dias/2024/06/06/pdfs/BOE-B-2024-20761.pdf 
Publicat al BOE de 06-06-2024
Para ampliar información, los interesados podrán dirigirse al Departamento de Música de la Fundación SGAE, calle Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid (Teléfono: 915036800 o a informacion@fundacionsgae.org y www.fundacionsgae.org ) o al CNDM www.cndm.mcu.es


AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA 
RESOLUCIÓ EMT/1944/2024, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de la línia de subvencions per a projectes de multilocalització (ref. BDNS 765347).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9178/2031723.pdf 
Publicat al DOGC de 06-06-2024
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 16 de juliol de 2024.


RESOLUCIÓ ACC/1949/2024, d'1 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, corresponents a l'any 2023-2024 (ref. BDNS 765490).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9178/2031713.pdf 
Publicat al DOGC de 06-06-2024
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).


CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA 
ANUNCI relatiu a la convocatòria pública d'ajudes Xpande Digital per al desenvolupament d'estratègies d'internacionalització digital durant l'anualitat 2024, mitjançant la prestació de serveis d'assessorament i de la concessió d'ajuts econòmics, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9178/2031786.pdf 
Publicat al DOGC de 06-06-2024
El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre a les 12:00h, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà el dia 28 de juny de 2024 a les 12:00h, si bé el termini podrà escurçar-se en cas d'esgotar-se el pressupost.


Resolución de 28 de mayo de 2024, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas para mujeres víctimas de violencia de género para el año 2024.
https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/05/pdfs/BOE-A-2024-11473.pdf 
Publicat al BOE de 05-06-2024
El plazo de presentación de las solicitudes será el comprendido entre el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y el 31 de octubre de 2024.


OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
RESOLUCIÓ CLT/1931/2024, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar l'assistència dels responsables de la programació municipal d'arts escèniques i música a les fires, festivals i mercats especialitzats dels àmbits esmentats per a l'any 2024 (ref. BDNS 764156).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9177/2031597.pdf 
Publicat al DOGC de 05-06-2024
El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 21 de juny de 2024. El dia 21 de juny de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.


Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2024 de la Fundación EOI F.S.P., por la que se convoca la Decimoséptima Edición de los Premios Nacionales de Artesanía.
https://boe.es/boe/dias/2024/06/04/pdfs/BOE-B-2024-20487.pdf 
Publicat al BOE de 04-06-2024
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.


Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2024, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se convocan para el año 2024 ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto
https://boe.es/boe/dias/2024/06/04/pdfs/BOE-B-2024-20515.pdf 
Publicat al BOE de 04-06-2024
El plazo máximo para la presentación de solicitudes acompañadas de la documentación preceptiva, será de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las 14 horas, hora peninsular, del último día de plazo.


RESOLUCIÓ EMT/1893/2024, de 16 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per al període 2024 a 2027 de la línia d'ajuts per facilitar l'accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya (ref. BDNS 764269).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031282.pdf 
Publicat al DOGC de 04-06-2024
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9:00h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 14:00h del 31 de maig de 2027.


AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA 
RESOLUCIÓ EMT/1925/2024, de 30 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers (ref. BDNS 764947).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031220.pdf 
Publicat al DOGC de 04-06-2024
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 20 de juny de 2024.


SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
RESOLUCIÓ EMT/1923/2024, de 24 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 en relació amb les actuacions del programa d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 764908).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031248.pdf 
Publicat al DOGC de 04-06-2024
El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia hàbil posterior a la data de publicació d'aquesta Resolució, i finalitza a les 15.00 hores del 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.


INSTITUT RAMON LLULL 
RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, per la qual s'obre la 2a convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per dur a terme activitats en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura (ref. BDNS 764108).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031176.pdf 
Publicat al DOGC de 04-06-2024
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 14 al 27 de juny de 2024, ambdós inclosos.


INSTITUT RAMON LLULL 
RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2024, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la mobilitat d'autors de la literatura catalana i aranesa fora del domini lingüístic d'ambdues llengües (ref. BDNS 764107).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9176/2031314.pdf 
Publicat al DOGC de 04-06-2024
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 10 de juny al 4 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.


UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA
La Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada, ha abierto la convocatoria de becas y ayudas para cursar estudios en los centros educativos de su titularidad durante el curso académico 2024/2025. Las becas y ayudas se publicarán en régimen de concurrencia competitiva.
https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/03/pdfs/BOE-B-2024-20388.pdf 
Publicat al BOE de 03-06-2024
La información sobre la convocatoria está disponible en la página web de UIC Barcelona: https://www.uic.es/ca/admissions/beques-i-ajuts/beques-que-ofereixuic-barcelona 


INSTITUT RAMON LLULL 
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2024, per la qual s'obre la convocatòria 2024 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat internacional individual en els àmbits de l'audiovisual, les arts escèniques, la música, les arts visuals, el disseny i l'arquitectura (ref. BDNS 763315).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9175/2030961.pdf 
Publicat al DOGC de 03-06-2024
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'11 al 27 de juny de 2024, ambdós inclosos.


UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
ANUNCI sobre convocatòria de beques i ajuts de la Universitat Abat Oliba CEU per al curs 2024-2025. La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU ha obert la convocatòria de beques y ajuts per cursar els estudis a la Universitat Abat Oliba CEU durant el curs acadèmic 2024/2025. Les beques i ajusts s'adjudicaran en règim de concurrència competitiva.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9175/2031005.pdf 
Publicat al DOGC de 03-06-2024
L' informació sobre aquesta convocatòria es troba disponible a: https://www.uaoceu.es/becas-y-ayudas-de-grado 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×