open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 04 al 10 de febrer de 2023

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

10/02/2023

Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2023 del Museo del Prado, por la que se convocan dos becas de investigación postdoctoral Fundación Gondra Barandiarán Museo del Prado
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4121.pdf
Publicat al BOE de 10-02-2023
Las solicitudes se presentarán, en el plazo de veinticinco (25) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 25 de enero, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el programa Mujer y Deporte y para proyectos de Deporte Inclusivo en el año 2023.
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4122.pdf
Publicat al BOE de 10-02-2023
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación en el B.O.E. del extracto de la Resolución de convocatoria.

ORDRE EDU/22/2023, de 2 de febrer, per la qual es creen i es regulen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Esportius de grau superior en les diferents especialitats regulades pel Departament d'Educació i es convoquen per a l'alumnat que ha finalitzat els estudis en els cursos 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8852/1955701.pdf
Publicat al DOGC de 10-02-2023
L'alumnat que reuneixi els requisits indicats en la base 1 pot presentar en la secretaria del centre educatiu on hagi finalitzat els seus estudis o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, des de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC i fins al dia 23 de juny de 2023 la sol·licitud d'inscripció.

RESOLUCIÓ ACC/332/2023, de 7 de febrer, per la qual es convoquen determinats ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada corresponents al 2023 (ref. BDNS 674705)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8852/1955605.pdf
Publicat al DOGC de 10-02-2023
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2023-2024
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-B-2023-4061.pdf
Publicat al BOE de 09-02-2023
Plazo de presentación de solicitudes. Del 9 de febrero al 4 de abril de 2023, ambos inclusive

FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA.- PREMIOS PRINCESA DE GIRONA 2024
CATEGORÍAS:

  1. Premios a la trayectoria de los jóvenes: Cuatro categorías premian la trayectoria de jóvenes que han desarrollado proyectos o acciones -especialmente si estos han conllevado dificultad o riesgo- y que, con ello, han sido capaces de inducir, de forma creativa, cambios positivos en la sociedad en cuatro ámbitos diferentes: - Artes y Letras - Empresa - Investigación Científica - Social
  2. Premio Internacional: El Premio Princesa de Girona en su categoría Internacional pretende reconocer la trayectoria profesional y personal de jóvenes que hayan destacado en cualquier parte del mundo por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-B-2023-4013.pdf

Publicat al BOE de 08-02-2023

  1. Premios a la trayectoria de los jóvenes

El calendario de apertura y cierre de las convocatorias es el siguiente: - Premio Social: del 20 de febrero al 30 de septiembre de 2023. - Premio Empresa: del 14 de marzo al 30 de septiembre de 2023. - Premio Artes y Letras: del 13 de abril al 30 de septiembre de 2023.

- Premio Investigación Científica: del 2 de mayo al 30 de septiembre de 2023.

Las candidaturas deberán presentarse hasta las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día 30 de septiembre de 2023.

  1. Premio Internacional:

Las nominaciones deberán presentarse desde el 6 junio hasta las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día 30 de noviembre de 2023.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.- RESOLUCIÓ REU/284/2023, de 27 de gener, per la qual s'obre la convocatòria Beatriu de Pinós per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema de ciència i tecnologia de Catalunya (BP 2022) (ref. BDNS 673651)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8849/1954530.pdf
Publicat al DOGC DE 07-02-2023
El termini de presentació de sol·licituds provisionals per a les persones investigadores candidates és des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitzarà el dia 9 de març de 2023 a les 14.00 h. hora local de Barcelona del darrer dia del termini indicat.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA.- La Fundación Instituto de Empresa (Fundación IE) convoca, para la convocatoria 2023-2024, las becas para ayuda a la realización de programas oficiales de grado y postgrado de IE/IE Universidad. Las bases están publicadas en la web de la Fundación Instituto de Empresa: https://www.ie.edu/es/fundacion-ie/ noticias/becas-fundacion-ie-para-el-curso-2023/
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/06/pdfs/BOE-B-2023-3785.pdf
Publicat al BOE de 06-02-2023

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/272/2023, de 26 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2023 (ref. BDNS 673068)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8848/1954273.pdf
Publicat al DOGC de 06-02-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 7 de febrer al 30 d'octubre del 2023.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×