open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 16 al 22 de març del 2024

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

22/03/2024

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5816.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5817.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5818.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la lectura en sus modalidades de Fomento de la Lectura y de Fomento de la Lectura en los Medios de Comunicación correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5819.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5820.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5821.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5822.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5823.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5824.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5825.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5826.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5827.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven «Miguel Hernández» correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5828.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5829.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

Resolución de 5 de marzo de 2024, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/22/pdfs/BOE-A-2024-5830.pdf

Publicat al BOE de 22-03-2024

La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del jurado.

RESOLUCIÓ ACC/891/2024, de 18 de març, per la qual s'obre una nova convocatòria dels ajuts de minimis per a la utilització de most concentrat rectificat en l'elaboració de vins escumosos de qualitat corresponents a l'any 2024 (ref. BDNS 750086).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019755.pdf

Publicat al DOGC de 22-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies a comptar del dia següent de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

RESOLUCIÓ ACC/892/2024, de 13 de març, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies de vinya en resposta a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna (ref. BDNS 750061).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019637.pdf

Publicat al DOGC de 22-03-2024

La presentació de la sol·licitud s'entén realitzada per la presentació de la DUN 2023 d'acord amb l'apartat 5.1 de les bases reguladores.

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

RESOLUCIÓ ACC/893/2024, de 18 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2024 corresponents a les reforestacions, la producció de tòfona i pinyó (ref. BDNS 750059).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9128/2019737.pdf

Publicat al DOGC de 22-03-2024

Presentació de sol·licituds: un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/868/2024, de 15 de març, per la qual es convoquen els ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbia (digerits) per a l'any 2024 (ref. BDNS 749934).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9127/2019546.pdf

Publicat al DOGC de 21-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/869/2024, de 14 de març, per la qual es convoquen els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027 corresponents a 2024 (ref. BDNS 749926).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9127/2019586.pdf

Publicat al DOGC de 21-03-2024

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2024 es pot presentar pel mitjà establert en l'article 22 de l'Ordre ACC/68/2023, des de l'1 de febrer fins al 5 d'abril de 2024, inclòs. En el cas de futures pròrrogues del termini de sol·licitud establertes per la normativa europea o bàsica, aquest termini s'entendrà prorrogat en els mateixos termes.

RESOLUCIÓ ACC/870/2024, de 14 de març, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2024 (ref. BDNS 749925).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9127/2019550.pdf

Publicat al DOGC de 21-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 18 de marzo del 2024, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos dentro de la Intervención Sectorial Apícola, en el marco del plan estratégico de la Política Agrícola Común.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/20/pdfs/BOE-B-2024-10018.pdf

Publicat al BOE de 20-03-2024

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día en que surta efectos la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ PRE/843/2024, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Institut d'Estudis de l'Autogovern, en la categoria d'article, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 748399).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9126/2019281.pdf

Publicat al DOGC de 20-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/844/2024, de 15 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents (ref. BDNS 749599).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9126/2019327.pdf

Publicat al DOGC de 20-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 30 de d'abril de 2024.

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

RESOLUCIÓ DSO/851/2024, de 14 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del programa Connecta't corresponents a l'any 2024 (ref. BDNS 749594).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9126/2019356.pdf

Publicat al DOGC de 20-03-2024

El termini per presentar els formularis de sol·licitud i la documentació que els ha d'acompanyar comença a les 9 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i finalitza a les 14 hores del dia 16 d'abril de 2024.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/836/2024, de 12 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial (ref. BDNS 749206).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9126/2019394.pdf

Publicat al DOGC de 20-03-2024

El període per presentar sol·licituds és del 21 de març a l'11 d'abril de 2024, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/852/2024, de 12 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats de les orquestres i formacions musicals prioritàries (ref. BDNS 749509).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9126/2019197.pdf

Publicat al DOGC de 20-03-2024

El període per presentar sol·licituds és del 21 de març al 4 d'abril del 2024, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/853/2024, de 12 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música (ref. BDNS 749513).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9126/2019343.pdf

Publicat al DOGC de 20-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 21 de març al 10 d'abril del 2024, tots dos inclosos.

Extracto de la Orden por la que se convoca la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/19/pdfs/BOE-B-2024-9869.pdf

Publicat al BOE de 19-03-2024

Plazo de presentación de las solicitudes. Un mes desde la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación de 15 de marzo de 2024, por la que se convocan los Premios Nacionales eTwinning 2024, en las enseñanzas oficiales no universitarias.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/19/pdfs/BOE-B-2024-9875.pdf

Publicat al BOE de 19-03-2024

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación en BOE.

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P. para la adquisición o mejora de competencias para la transición ecológica, en el marco del Programa Empleaverde+, cofinanciado por FSE+ en 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/19/pdfs/BOE-B-2024-9903.pdf

Publicat al BOE de 19-03-2024

El plazo para presentar solicitudes será de 75 días naturales y comenzará el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria, en los términos y condiciones especificados en las bases reguladoras.

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2024 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se convocan ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/19/pdfs/BOE-B-2024-9904.pdf

Publicat al BOE de 19.03-2024

El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN COCA-COLA.

Con el fin de estimular el interés por la literatura y la escritura de los más jóvenes, la Fundación Coca-Cola, convoca, con carácter nacional, la 63.ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, edición 2023/2024, de acuerdo con las Bases del mismo que se encuentran publicadas en la dirección https://www.coca-cola.com/es/es/social/fundacioncocacola/concurso-jovenestalentos

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/19/pdfs/BOE-B-2024-9958.pdf

Publicat al BOE de 19-03-2024

RESOLUCIÓ PRE/719/2024, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747475).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2018985.pdf

Publicat al DOGC de 19-03-2024

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ PRE/720/2024, de 27 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747469).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019152.pdf

Publicat al DOGC de 19-03-2024

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ PRE/733/2024, d'1 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747961).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019125.pdf

Publicat al DOGC de 19-03-2024

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ PRE/734/2024, d'1 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 747950).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019078.pdf

Publicat al DOGC de 19-03-2024

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMT/842/2024, de 14 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives a Catalunya (ref. BDNS 749502).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019123.pdf

Publicat al DOGC de 19-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14.00 hores del 18 d'abril de 2024.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/701/2024, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 747647).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019000.pdf

Publicat al DOGC de 19-01-2024

El període per presentar sol·licituds és del 20 de març a l'11 d'abril del 2024, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/763/2024, de 7 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de llargmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 748242).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9125/2019095.pdf

Publicat al DOGC de 19-01-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 20 de març al 15 d'abril de 2024, tots dos inclosos.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/821/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d'obres no literàries per a l'any 2024 (ref. BDNS 748289).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9124/2018798.pdf

Publicat al DOGC de 18-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 19 de març al 31 d'octubre de 2024. El dia 19 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds a partir de les 9:00:00 hores. El dia 31 d'octubre de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/822/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2024 (ref. BDNS 748249).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9124/2018802.pdf

Publicat al DOGC de 18-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 19 de març al 4 d'abril del 2024. El dia 4 d'abril del 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/762/2024, de 7 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura (ref. BDNS 748517).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9124/2018660.pdf

Publicat al DOGC de 18-03-2024

El període per presentar sol·licituds és del 19 de març al 18 d'abril de 2024, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 29 de febrero de 2024 del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se convocan becas de formación práctica para titulados universitarios con distintas titulaciones o graduaciones, relacionados con la política agrícola común y su financiación

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/16/pdfs/BOE-B-2024-9495.pdf

Publicat al BOE de 16-03-2024

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×