open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 2 al 8 de març de 2024

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

08/03/2024

Extracto de la Orden de 4 de marzo de 2024 por la que se convocan Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su XV edición, correspondientes al año 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/08/pdfs/BOE-B-2024-8121.pdf

Publicat al BOE de 08-03-2024

Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

 

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2023 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. por la que se convocan las Becas de Internacionalización Empresarial 49ª Promoción.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/08/pdfs/BOE-B-2024-8131.pdf

Publicat al BOE de 08-03-2024

El plazo de presentación de solicitudes será del 11 de marzo al 2 de abril de 2024, a las 14:00 horas (en Madrid, España).

 

Extracto de la Orden de 2 de marzo de 2024, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por la que se convocan los Premios Aulas por la Igualdad: Premios Alianza STEAM 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/07/pdfs/BOE-B-2024-8027.pdf

Publicat al BOE de 07-03-2024

El plazo para la presentación de las solicitudes de participación comenzará al día siguiente al de publicación de este anuncio en BOE y finalizará a los 30 días del día siguiente a dicha publicación.

 

RESOLUCIÓ EMT/666/2024, de 29 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria dels Premis iFest 2024 (ref. BDNS 747025).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9117/2016963.pdf

Publicat al DOGC de 07-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

 

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2024 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a las Federaciones Deportivas Españolas para el desarrollo de los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas correspondientes al año 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/05/pdfs/BOE-B-2024-7800.pdf

Publicat al BOE de 05-03-2024

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el BOE del extracto de la Resolución convocante.

 

Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2024, de la Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) por la que se convoca la Tercera Edición de los Premios a la Mejor Invención Protegida mediante Derechos de Propiedad Industrial.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/05/pdfs/BOE-B-2024-7801.pdf

Publicat al BOE de 05-03-2024

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Extracto de la Orden, de 1 de marzo de 2024, por la que se convocan para el ejercicio 2024, las subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/05/pdfs/BOE-B-2024-7802.pdf

Publicat al BOE de 05-03-2024

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», según el modelo de solicitud disponible en la sede electrónica de la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

 

FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA

La Fundación Línea Directa convoca la XXI Edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial para periodistas y entidades involucradas en la Seguridad Vial.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/05/pdfs/BOE-B-2024-7858.pdf

Publicat al BOE de 05-03-2024

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 4 de abril de 2024.

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/634/2024, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la restauració i creació d'elements d'imatgeria festiva i de la indumentària de les colles de cultura popular i tradicional per a l'any 2024 (ref. BDNS 746389).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9115/2016568.pdf

Publicat al DOGC de 05-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 21 de març de 2024. El dia 21 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

RESOLUCIÓ CLT/635/2024, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a entitats de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic per a l'any 2024 (ref. BDNS 746388).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9115/2016496.pdf

Publicat al DOGC de 05-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 21 de març de 2024. El dia 21 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds fins les 14:00:00 hores.

 

RESOLUCIÓ CLT/636/2024, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2024 (ref. BDNS 746386).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9115/2016544.pdf

Publicat al DOGC de 05-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 21 de març de 2024. El dia 21 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

RESOLUCIÓ PRE/559/2024, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 745464).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9114/2016298.pdf

Publicat al DOGC de 04-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

RESOLUCIÓ PRE/560/2024, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 745463).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9114/2016291.pdf

Publicat al DOGC de 04-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

RESOLUCIÓ PRE/561/2024, de 21 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes que fomentin, consolidin i ajudin a la transició tecnològica de l'espai català de comunicació per a empreses privades titulars o arrendatàries de llicències per a la prestació de serveis de ràdio o televisió, en català o en aranès, corresponent a l'any 2024 (ref. BDNS 745646).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9114/2016234.pdf

Publicat al DOGC de 04-03-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

RESOLUCIÓ CLT/602/2024, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2024 (ref. BDNS 745856).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9114/2016183.pdf

Publicat al DOGC de 04-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 20 de març de 2024. El dia 20 de març de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

RESOLUCIÓ CLT/603/2024, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2024-2025 (ref. BDNS 745861).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9114/2016169.pdf

Publicat al DOGC de 04-03-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 20 de març de 2024. El dia 20 de març del 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×