open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 24 de febrer a l'1 de març de 2024

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

01/03/2024

RESOLUCIÓ ACC/565/2024, de 23 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2024 (ref. BDNS 745863).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9112/2015909.pdf

Publicat al DOGC de 29-02-2024

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2024 s'han de formalitzar d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ACC/29/2024, de 16 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2024 (DOGC núm. 9106, de 21.2.2024), i es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2024. Això no obstant, s'admetran sol·licituds d'ajuts i sol·licituds de drets de la reserva d'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat fins al 31 de maig. Durant aquest període, l'import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. Les sol·licituds presentades transcorregut el període esmentat no s'admetran a tràmit.

 

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, per la qual s'obre la 1a convocatòria de l'any 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior (ref. BDNS 745500).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9112/2015867.pdf

Publicat al DOGC de 29-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base novena, sigui del 20 de març al 16 d'abril de 2024.

 

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a l'any 2024 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen docència (ref. BDNS 745501).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9112/2015744.pdf

Publicat al DOGC de 29-02-2024

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base novena, sigui del 20 de març al 16 d'abril de 2024.

 

FUNDACIÓN ROMANILLOS

Becas para el curso 2024-2025 y Premio Enrique Rodríguez-Marín a la excelencia académica.

El Patronato de dicha Fundación, en su reunión del día 13 de febrero de 2024, acordó convocar becas para estudiantes con escasos recursos económicos para realizar estudios en el curso 2024-2025 en cualquier centro público o privado de España. Se premiarán los mejores expedientes académicos, según el nivel de estudios, de los becarios del citado curso.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/28/pdfs/BOE-B-2024-6975.pdf

Publicat al BOE de 28-02-2028

Las condiciones y bases pueden consultarse en www.fundacionromanillos.es desde el día 1 de marzo al 4 de abril de 2024.

 

FUNDACIÓN AEB

Premio de la Fundación AEB para jóvenes economistas

La Fundación AEB, en colaboración con la Asociación Española de Banca (AEB), convoca la IV edición del Premio Federico Prades destinado a jóvenes economistas, que se concederá a un trabajo realizado por investigadores que deberán tener menos de 40 años a 31 de diciembre de 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/27/pdfs/BOE-B-2024-6896.pdf

Publicat al BOE de 27-02-2024

La fecha límite para la recepción de los trabajos de investigación será el 6 de septiembre de 2024.

 

FUNDACIÓN BANCO SABADELL

VIII Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/26/pdfs/BOE-B-2024-6741.pdf

Publicat al BOE de 26-02-2024

Las propuestas deberán realizarse, en español o en inglés, del 15 de febrero del 2024 al 1 de abril de 2024 (ambos inclusive), a través de Internet en la web www.fundacionbancosabadell.com (apartado Actividad, sección Premios).

 

XIX Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/26/pdfs/BOE-B-2024-6742.pdf

Publicat al BOE de 26-02-2024

Las propuestas deberán realizarse, en español o en inglés, del 15 de febrero de 2024 al 1 de abril de 2024 (ambos inclusive), a través de Internet en la web www.fundacionbancosabadell.com (apartado Actividad, sección Premios).

 

III Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/26/pdfs/BOE-B-2024-6743.pdf

Publicat al BOE de 26-02-2024

Las propuestas deberán realizarse, en español o en inglés, del 15 de febrero del 2024 al 1 de abril de 2024 (ambos inclusive), a través de Internet en la web www.fundacionbancosabadell.com (apartado Actividad, sección Premios).

 

XXIII Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica

https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/26/pdfs/BOE-B-2024-6744.pdf

Publicat al BOE de 26-02-2024

Las propuestas deberán realizarse, en español o inglés, entre el 15 de febrero de 2024 y el 1 de abril de 2024 (ambos inclusive), a través de Internet en la web www.fundacionbancosabadell.com (apartado Actividad, sección Premios).

 

RESOLUCIÓ REU/509/2024, de 22 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts en forma de garantia d'operacions de finançament per a empreses fruit de la recerca per al desenvolupament de proves de concepte (MERCAT-PoC) (ref. BDNS 745024).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9109/2015119.pdf

Publicat al DOGC de 26-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds és obert mentre duri la vigència del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Recerca i Universitats, l'Institut Català de Finances (ICF) i Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (IFEM), per al finançament d'empreses fruit de la recerca (MERCAT). El conveni és vigent des del 6 de juliol de 2023, data de la seva signatura, i fins a l'exhauriment dels fons adscrits a la línia de finançament i, en tot cas, tindrà una durada de quatre anys, podent-se prorrogar en qualsevol moment anterior a la finalització d'aquest termini per acord d'ambdues parts, per un període de fins a quatre anys addicionals. El termini finalitzarà de forma anticipada en cas que s'exhaureixin els fons adscrits a la línia de finançament.

 

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin 65 anys o més o que tinguin 35 anys o menys (ref. BDNS 745249).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9109/2015156.pdf

Publicat al DOGC de 26-02-2024

4.1 El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d'aquesta convocatòria tinguin 65 anys o més s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a les 09:00:00 hores i finalitza el 27 de març de 2024 a les 15:00:00 hores, ambdós inclosos. 4.2 El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d'aquesta convocatòria 35 anys o menys s'inicia l'11 de març de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 12 d'abril de 2024 a les 15:00:00 hores, ambdós inclosos.

 

RESOLUCIÓ TER/505/2024, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2024 (ref. BDNS 745240).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9109/2015183.pdf

Publicat al DOGC de 26-02-2024

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 18 de març de 2024 i finalitza el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/303/2024, de 5 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 742915).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9109/2015037.pdf

Publicat al DOGC de 26-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 27 de febrer al 27 de març de 2024, tots dos inclosos.

 

RESOLUCIÓ CLT/305/2024, de 5 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 742908).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9109/2015160.pdf

Publicat al DOGC de 26-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 27 de febrer al 21 de març de 2024, tots dos inclosos.

 

RESOLUCIÓ CLT/328/2024, de 5 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de producció teatral d'espectacles musicals de gran format en català o occità, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 743000).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9109/2015172.pdf

Publicat al DOGC de 26-02-2024

El període per presentar sol·licituds és del 27 de febrer al 30 d'abril de 2024, tots dos inclosos.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×