menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Mercantil | Màsters | Màster

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2021-2022 - FORMAT BLENDED

Inici: Octubre 2021, #FormacióICAB

Objectius:

L’objectiu principal del Màster de Dret dels Negocis del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) és la formació pràctica del jurista en totes aquelles àrees del Dret que avui en dia es consideren imprescindibles per a l’advocat/a mercantilista i d’empresa.

Així, partint de les tres àrees cabdals del Dret mercantil: a) el Dret de Societats, b) el Dret de la Contractació, c) el Dret de la Competència i de la Propietat Industrial i Noves Tecnologies, el programa tracta de cobrir també altres aspectes més específics del Dret dels Negocis, sovint imprescindibles, com ara el Dret Concursal, el Dret Processal Bàsic, el Dret Fiscal i Laboral més essencial. També, el mercat de valors i les qüestions penals i mediambientals vinculades a les responsabilitats de les empreses, entre d’altres.

En definitiva, s’examinen des d’una perspectiva privatitzada i pràctica les principals figures jurídiques de l’actual Dret dels Negocis que afecta a l’activitat empresarial i comercial

El Màster en Dret dels Negocis ICAB s’adreça principalment als advocats/des liberals i advocats/des d’empresa interessats/des en assolir un aprenentatge profund, actualitzat i pràctic de totes aquelles àrees del Dret que convergeixen i configuren el modern Dret dels Negocis, imbuint-los dels coneixements jurídics i pràctics més útils i necessaris en aquest àmbit.

El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats mercantilistes, professors universitaris i altres juristes amb una dilatada experiència en les seves respectives matèries que els permeten donar una visió pragmàtica i realista dels temes analitzats.

Comitè Científic:

 • M. Luisa Alarcón Elorrieta. Advocada i Llda en ADE (ICADE E-3)
 • Alejandro Payá Pujado. Advocat
 • Carlos Rivadulla Oliva. Advocat
 • Daniel Vázquez Albert. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona

Programa: 

INTRODUCCIÓ AL MÀSTER
Sessió introductòria. Presentació del programa i del mètode docent. Objectius. L’advocat/da de negocis: rol y competències.
Desenvolupament de negoci i vendes de Serveis Professionals.

MÒDUL I: SOCIETATS

ESTRUCTURA ORGÀNICA

 • Les mesures legals Anti-covid i el seu impacte en l’assessorament legal a les empreses
 • Tipologia empresarial: avantatges i inconvenients dels diferents tipus socials
 • Registre Mercantil i societats mercantils
 • Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració. L’administrador de fet.
 • Deures i responsabilitats dels administradors
 • Taller Pràctic: Responsabilitat d’administradors
 • Funcionament de la Junta General i drets de socis
 • Taller Pràctic: Redacció d’actes i certificacions d’acords de Junta General
 • Impugnació d’acords socials
 • Dret de separació per falta de repartiment de dividend
 • Taller Pràctic: Conflicte de socis i impugnació d’acords socials
 • Estatuts socials, pactes parasocials, protocol familiar i la seva publicitat
 • Taller Pràctic: Prevenció de conflictes societaris mitjançant estatuts i pactes parasocials. 

FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ

 • Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens
 • Modificació d’estatuts: augment i reducció de capital
 • Interpretació de documents comptables
 • Taller Pràctic: Interpretació de documents comptables
 • Transmissió d’accions i participacions
 • Negocis sobre les pròpies accions i participacions. Assistència financera
 • Mètodes de valoració de l’empresa
 • Taller Pràctic: sobre mètodes de valoració de l’empresa
 • Separació i exclusió de socis
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Reestructuració empresarial: Tipologia i fiscalitat
 • Taller Pràctic: cas de fusió
 • Grups de societats

CONCURS I PROCEDIMENTS ALTERNATIUS AL CONCURS

 • Crisis de l’empresa: concurs de creditors i procediments alternatius al concurs
 • El nou text refós de Llei Concursal i la nova Directiva de reestructuracions
 • Concurs de creditors: declaració i efectes
 • Concurs de creditors: conveni, liquidació i qualificació
 • Taller Pràctic: cas de concurs
 • Acord de refinançament, acord extrajudicial de pagament i segona oportunitat
 • Taller Pràctic: cas de segona oportunitat

MÒDUL II: CONTRACTACIÓ MERCANTIL

ASPECTES GENERALS

 • La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació
 • Taller pràctic: Consells pràctics en la redacció de contractes
 • La contractació amb condicions generals. Incorporació i control del contingut
 • Clàusules abusives i protecció del consumidor
 • Remeis front l’incompliment contractual
 • Nul·litat i terminació dels contractes
 • Reclamació de deutes i normativa contra la morositat a les operacions comercials
 • Responsabilitat civil i assegurança
 • Taller Pràctic: Incompliment de contracte
 • Contractació internacional: llei aplicable i jurisdicció aplicable a obligacions i contractes
 • Taller Pràctic: clàusules sobre competència judicial i arbitratge

CONTRACTES ESPECÍFICS

 • Contractes de compravenda mercantil i subministrament.
 • Contractes de col·laboració: comissió, agència, distribució i franquícia
 • Especial referència als contractes d’agència i distribució
 • Taller Pràctic: Terminació de contracte de distribució i reclamació d’indemnitzacions
 • Contractes bancaris de finançament empresarial
 • Contractes de garantia
 • Taller Pràctic: contractes internacionals de finançament i garantia; clàusules INCOTERMS
 • Contractes d’assegurança
 • Contractes de transport
 • Contractació i startups
 • Taller pràctic. Ronda d’inversió: contractes i negociació de term sheet
 • Contracte de compravenda d’empresa
 • Taller Pràctic: sobre compravenda d’empresa
 • Contractes de joint venture i aliances estratègiques 
 • Contractes de col·laboració professional i de societat professional
 • Introducció al Dret del Mercat de Valors. Mercats alternatius (MAB)
 • Emissions de valors negociables (OPV / OPS)  i operacions del mercat secundari (OPAs)
 • Contractes d’arrendament de local de negoci i d’empresa
 • Contractació pública

MÒDUL III: COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL, NOVES TECNOLOGIES

 • Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini. Accions i procediment de protecció
 • Propietat intel·lectual: drets d’autor, obres protegides; audiovisual i música. Accions i procediment de protecció
 • Contractes de propietat intel·lectual i industrial
 • Publicitat: Actes de publicitat il·lícita i normativa especial. Accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat
 • Competència deslleial: Tipologia d’actes deslleials. Accions i procediment d’aplicació
 • Defensa de la competència: Acords restrictius i abús de posició dominant. Control de les concentracions i dels ajuts públics. Òrgans i procediment. Indemnització per danys i perjudicis
 • Protecció de Dades 
 • Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic
 • Taller Pràctic: marques i competència deslleial

MÒDUL IV: ASPECTES PROCESSALS, FISCALS, LABORALS I PENALS

ASPECTES PROCESSALS

 • Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: acumulació d’accions mercantils i civils
 • Processos ordinaris i execució. Problemàtica de la prova
 • Tutela judicial del crèdit: processos monitori i canviari
 • Mesures cautelars 
 • Taller Pràctic: procés de reclamació de quantitat i responsabilitat d’administradors
 • Mecanismes alternatius a la resolució de conflictes: tipologia i eficàcia
 • Arbitratge: tipologia i procediment
 • Anul·lació de l’arbitratge 
 • Mediació empresarial
 • Taller Pràctic: cas d’arbitratge

ASPECTES FISCALS

 • Fiscalitat de les societats mercantils
 • Planificació fiscal de l’empresa familiar
 • Fiscalitat de l’advocacia        
 • Fiscalitat de la compravenda
 • Fiscalitat internacional     
 • Fiscalitat de les Societats Mercantils: Altres aspectes a tenir en compte amb socis i/o administradors no residents
 • Taller Pràctic: fiscalitat de l’empresa familiar

ASPECTES LABORALS

 • Aspectes pràctics del contracte de treball. Relació laboral especial dels advocats
 • Relació laboral especial d’alta direcció i enquadrament a la Seguretat Social
 • Relació laboral especial dels representants de comerç
 • Drets digitals dels treballadors i el seu control horari. Representació dels treballadors a l’empresa i negociació col·lectiva
 • Taller Pràctic: Remuneració d’alts directius i enquadrament a la Seguretat Social

ASPECTES PENALS

 • Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance.
 • Delictes societaris
 • Delicte de blanqueig de capitals
 • Insolvències punibles
 • Altres delictes econòmics
 • Taller Pràctic: cas de compliance
 • Taller Pràctic: tècniques de negociació 

Professorat:

 ÀLEX PUJOL PÀMIES. Advocat
 CARLES GÓRRIZ LÓPEZ. Professor Titular UAB
 DAVID ESPINÓS GOMIS. Llicenciat en Humanitats. Consultor en comunicació personal, política, institucional i empresarial.
 JUAN ANTONIO ANDINO LÓPEZ. Advocat i Doctor en Dret cum laude per la Universitat de Barcelona
 MARTA LEGARRETA FONTELLES. Advocada
 ÁLVARO LUNA YERGA. Advocat
 ANNA GUIX TORNOS. Advocada
 CONCEPCIÓN HILL PRADOS. Profesora Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
 CRISTINA RAMON GARCÍA. Advocada
 DANIEL VÁZQUEZ ALBERT. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
 ENRIC ENRICH MULS. Advocat
 ESTHER NIN I CAMPS. Advocada
 FÉLIX PEDROSA NEGRETE. Economista, Advocat i Auditor de comptes
 GERARD CORREIG FERRÉ. Advocat
 GRISELDA GARDE MONFERRER. Advocada
 GUILLERMO DONADEU GARCÍA-NIETO. Advocat i Associat CMS
 IGNACIO JOSÉ MARQUÉS JARQUE. Advocat
 IÑIGO IGARTUA ARREGUI. Advocat
 ISABEL VIOLA DEMESTRE. Professora Titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. 
 JAVIER SÁNCHEZ CAMPO. Advocat
 JOAN RIGAU TORNABELLS. Vice President i General Counsel PepsiCo Western Europe
 JOSE LUIS SALIDO BANÚS. Advocat. Professor Titular de Dret Laboral de la Universitat de Barcelona
 JOSÉ MANUEL CALAVIA MOLINERO. Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
 JOSÉ MARIA ROJÍ BUQUERAS. Advocat Profesor de Dret Financer i Tributari de la UAB
 JOSEP MONTEFUSCO MONFERRER. Advocat
 JUAN CARLOS HERNANZ JUNQUERO. Advocat
 LEÓN MANUEL GONZÁLEZ MERCÉ. Advocat
 M. LUISA ALARCÓN ELORRIETA. Advocada i  Lda en ADE (ICADE E-3)
 MARC RIUS CALAVERAS. Advocat
 MERCÈ ALABALL GIMÉNEZ. Comunicadora i Mediadora 
 ÓSCAR TORRES BAUS. Ingeniero. Director del Programa B2B Management de Executive Education de ESADE
 REBECA CARPI MARTÍN. Professora d'ESADE, Doctora i Magistrada suplent

Format

La formació és BLENDED, sessions on-line i uns dies específics del programa, a partir del segon trimestre, en format presencial.

Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programat, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial.

És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumne en aquestes circumstàncies.

Títol

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3.042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3.528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4.000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4.320€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Mercantil | Màsters | Màster

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2021-2022 - FORMAT BLENDED

Informació general

 • 19/10/2021 - 05/07/2022
 • Dimarts i dijous, de 18 a 21 hores. Classe el segon divendres de cada mes de 15 a 18 hores. Videoconferències en directe per Zoom.
 • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×