open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul IV Màster en Dret Fiscal: IVA, Impostos Especials i Impostos Locals

Màsters ICAB


Mòdul IV Màster Dret Fiscal: IVA, Impostos Especials i Impostos Locals 

Horaris:
Del 26 de març a 26 de maig de 2025
Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. 
Un divendres al mes de 14 a 17 hores.
Format a escollir: PRESENCIAL o ONLINE

Objectius:

La proposta d'aquesta formació especialitzada en Dret fiscal neix de la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d'aquesta matèria en el seu treball, sol·liciten una formació pràctica en matèria tributària. Aquesta formació té un abast global del sistema tributari adquirint un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic permetent-los resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.
Està dirigit a professionals en exercici (llicenciats o graduats en Dret, Administració i Direcció d'empreses, diplomats en Ciències empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.
Neix amb els següents objectius:
- Proporcionar un ampli i pràctic coneixement de la fiscalitat en els seus àmbits estatal, autonòmic i local.
- Dissenyar solucions tributàries apropiades pels negocis jurídics i econòmics del món de la persona i l'empresa.
- Conèixer els elements fonamentals del tribut i els procediments de relació entre l'Administració i els obligats tributaris.
- Interactuar amb ponents vinculats al món dels despatxos professionals, l'Administració tributària, l'assessorament independent i la Universitat.

 

Programa:


IVA
Normativa reguladora bàsica.
Característiques de l'impost.
Principis generals de funcionament.
Esquema liquidatori de l'IVA.
Elements estructurals de l'imposat
Operacions gravades per IVA: els fets imposables
Naturalesa i delimitació espacial de l'Impost.
Visió global del funcionament de l'impost. Exemple.

Operacions Interiors:
Requisits del fet imposable
- Requisit subjectiu. Condició d'empresari o professional.
- Requisit objectiu. Lliurament de béns o prestacions de serveis.
- Requisit territorial. Realització del fet imposable en T.A.I.
- Requisit finalista. Subjecció amb independència de la finalitat.
Concepte d'empresari o professional a l'efecte de l'IVA.
Concepte de lliurament de béns i prestacions de serveis.
Els autoconsums.
Operacions no subjectes a l'IVA.

Exempcions:
Calcificació de les exempcions:
- Segons la matèria sobre la qual recauen:
- Exempcions en operacions interiors.
- Exempcions en operacions intracomunitàries.
- Exempcions en operacions exteriors.
- Segons el dret a deduir de les quotes d'IVA suportades:
- Exempcions plenes.
- Exempcions limitades.
- Les Exempcions en les operacions interiors:
- Exempcions mèdiques i sanitàries.
- Exempcions relatives a l'educació.
- Exempcions socials, esportives i culturals.
- Exempcions en operacions d'assegurances i financeres.
- Altres Exempcions (servei postal universal, artístiques, ...)
- Les Exempcions immobiliàries:
- Juntes de Compensació.
- Lliuraments i arrendaments de terrenys i edificacions.
- La renúncia a d'exempció.
- Les Exempcions tècniques.
- Delimitació IVA- ITP i AJD.

Localització fet imposable:
-Lloc de realització dels lliuraments de béns
-Posat de realització de les prestacions de serveis

Subjecte passiu i meritació.
- Subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis.
- Breu anàlisi de la regla d'inversió del subjecte passiu.
- Responsables de l'impost.
- Meritació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis.
 
Base imposable.
- Base imposable en els lliuraments de béns i prestacions de serveis:
- Conceptes inclosos i exclosos en la base imposable.
- Modificació de la base imposable.

Repercussió de l'imposto i rectificació. tipus impositius
- Repercussió de l'impost.
- Rectificació de les quotes repercutides.
- Rectificació de les deduccions.
- Tipus impositiu. Breu explicació dels tipus.

Operacions Intracomunitàries
- Breu descripció dels fonaments del règim transitori de l'IVA comunitari.
- Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" (AIB):
- Els Lliuraments Intracomunitaris de Béns.

Deduccions:
- Requisits per a deduir les quotes d'IVA suportades (subjectius, objectius, funcionals, formals i temporals)
- La regla de prorrata.

Descripció general de la regularització de deduccions per béns d'inversió.
- Concepte de bé d'inversió.
- Causes de la regularització en béns d'inversió.
- Període de regularització.
- Procediment de regularització.
- Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització.
- Supòsits exclosos de la regularització.

Devolucions:
- Règim general.
- Règim d'exportadors i altres operadors econòmics.

Impostos locals
• Impost sobre activitats Econòmiques.
• Impost sobre Béns immobles
• Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
• Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
• Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres.

Altres impostos
• Imposats duaners.
• Impostos Especials.

Professorat:
Miguel Gaya Arjalaguer, Inspector d'Hisenda
Marc Amenós Jornet, Inspector d'Hisenda 
Rafael de Olañeta de Fernández Grande, Director de la Inspecció de l´Institut Municipal d´Hisenda de l´Ajuntament de Barcelona
Marilo Pardo Serrano, Assessora Fiscal

Comitè Científic:
Silvia Cano Arteseros, Inspectora tributaria de la Generalitat de Catalunya
Jose M. Tovillas Morán, Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB

 

* Per tal d’obtenir el Diploma del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció: 
Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades. 

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus i Estudiants Associats:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 639,00€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 709,20€

-    Col·legiats altres Col·legis:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 820,00€

-    No Col·legiats ICAB:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 895,00€


Format a escollir: presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per ZOOM. 
* Preguem ens indiqueu, a l'e-mail masters@icab.cat, si escolliu el format Presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per Zoom.

 

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul IV Màster en Dret Fiscal: IVA, Impostos Especials i Impostos Locals

Informació general

  • 26/03/2025 - 26/05/2025
  • Aules ICAB
  • 18 h.
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×