menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

DECRET LLEI 10/2022, de 5 de juliol, de modificació del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat

Entrada en vigor: 01.09.2022.

28/11/2022

La disposició addicional segona del Decret llei 4/2018 regula la subrogació i, pel que fa al personal subjecte a l'Estatut dels treballadors, l'apartat segon indica que el personal subjecte a l'Estatut dels treballadors que en el moment d'entrada en funcionament de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat presti serveis a ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, queda integrat a l'Ens, el qual se subroga de manera expressa respecte de les relacions contractuals de caràcter laboral d'aquest personal amb el mecanisme de successió d'empresa previst a l'article 44 de l'Estatut dels treballadors. El personal subrogat s'integra a l'Ens en la condició de personal laboral indefinit no fix sense que adquireixi la condició d'empleat públic.

Amb posterioritat al Decret Llei 4/2018 el Tribunal Suprem (TS) ha dictat diferents sentències de cassació en unificació de doctrina, totes de 28 de gener de 2022 (recursos número 3781/2020, 3755/2020, 3772/2020, 3777/2020 i 3779/2020), que tenen per objecte relacions laborals procedents d'empreses privades que són assumides per les administracions públiques i altres entitats del sector públic arran de la transmissió d'una unitat productiva autònoma, la qual cosa implica una subrogació a l'empara de l'article 44 de l'Estatut dels treballadors (ET).

Les sentències analitzen el tractament jurídic que cal donar als treballadors que l'Administració i el seu sector públic subroguen i conclouen que, quan una Administració pública se subroga, per transmissió d'empresa, en un contracte de treball que tenia caràcter fix, cal mantenir aquesta condició. Consideren que és inadequat aplicar la categoria de personal indefinit no fix, i que, si així es fes, es desconeixerien les exigències derivades de la Directiva 2001/23/CE del Consell, de 12 de març, sobre l'aproximació de les legislacions dels estats membres relatives al manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspassos d'empreses, de centres d'activitat o de parts d'empreses o de centres d'activitat. El TS afirma que és contrari a la normativa comunitària i, per tant, també a la normativa laboral espanyola, que una persona que tenia la condició de personal fix (en l'empresa privada) passi a ser considerada personal indefinit no fix arran d'un procés de subrogació. Segons el TS, en el cas de la subrogació del nou empresari en les relacions laborals preexistents, no es pot admetre una parcel·lació subjectiva o la minoració dels efectes, com succeeix quan la modalitat contractual s'altera.

Arran d'aquestes sentències, ATL ha rebut dues demandes de conflicte col·lectiu formulades una primera pel sindicat IAC-CATAC i una segona per un grup de treballadors, i, a més, té obert un procés de mediació davant del Tribunal Laboral Català (TLC) arran d'un tercer conflicte col·lectiu iniciat a instància de la secció sindical de CCOO. En aquest cas, les parts actores demanen que es reconegui la condició de relació laboral indefinida al col·lectiu de persones treballadores que van tornar a integrar-se dins del sector públic arran del cessament de la prestació del servei d'abastament d'aigua en alta per part de l'empresa concessionària Aigües Ter-Llobregat, societat concessionària de la Generalitat.

De l'anàlisi de les sentències referenciades, en resulta la seva aplicació al personal d'ATL subrogat. La redacció literal de la disposició addicional segona vigent, que preveu que el personal se subroga en la condició de personal laboral indefinit no fix, impedeix a ATL d'arribar a una solució extraprocessal en els conflictes esmentats que permeti que els treballadors mantinguin la condició de fix que tenien abans de la subrogació, sempre que les persones subrogades continuïn desenvolupant les mateixes funcions i, per tant, es mantinguin adscrites o relacionades amb la unitat productiva autònoma transmesa, condició que deriva de les sentències esmentades.

Per això es modifica la disposició addicional segona, apartat 2, del Decret llei 4/2018, per tal de suprimir l'incís següent: “El personal subrogat s'integra a l'Ens en la condició de personal laboral indefinit no fix sense que adquireixi la condició d'empleat públic.”

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×