menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Mediació | Màsters | Màster

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB - FORMAT PRESENCIAL, Edició 2021-2022

Inici: octubre 2021, #FormacióICAB

Vídeo promocional

Màster ICAB en Mediació - Edició 2021-2022 from ICAB on Vimeo.

Objectius:

L’objectiu d’aquest Màster d'ADR que organitza l’ICAB és vertebrar, al voltant de la Mediació, una formació integral del professional en l’àmbit de tots els sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR), per tal de facilitar una formació pràctica per a mediadors, àrbitres i tots aquells professionals que vulguin especialitzar-se en l’exercici pràctic de la resolució alternativa de conflictes, aprofundint tant en els sistemes alternatius al procés actualment existents i incorporats al nostre ordenament, com en tots aquells que ens arriben des de la pràctica habitual de les legislacions del nostre entorn: negociació, conciliació, sistemes mixts, pràctiques restauratives, dret col·laboratiu... 

Es tracta, doncs, d’un Màster integral en l’àmbit dels ADR, on es pot assolir un aprenentatge acurat dels continguts jurídics, habilitats, eines, tècniques i actuacions que permeten generar un espai de confiança i diàleg construït sobre la imparcialitat i la neutralitat.
Un Màster innovador, pioner en la inclusió de l’estudi dels sistemes i tècniques més novedoses i avançades, i que s’adreça a Llicenciats/des i Graduats/es en Dret, altres llicenciatures jurídiques i altres formacions o titulats universitaris de diferents àmbits socials i culturals.

El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic d’una banda, de les tradicionals àrees a desenvolupar: mediació familiar, mediació comunitària, civil i mercantil. D’altra banda, i per primera vegada, aborda l’estudi d’altres matèries i especialitats que demanda la conflictologia social com la mediació esportiva, la mediació penal, la mediació en l’àmbit de la infància i l’adolescència (Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i adolescència), així com la mediació laboral, en l’àmbit de consum, sanitari i assegurances o contenciós-administratiu. Una amplíssima visió global de la mediació completada amb els mòduls que aborden l’estudi dels processos arbitrals en l’àmbit domèstic i internacional i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes.

El quadre docent està format per mediadors i formadors en mediació i arbitratge, mediadors i àrbitres en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en la resolució alternativa de conflictes.
Disposarem d’un sistema avaluatiu innovador amb la incorporació d’un Tribunal que avaluarà a l'alumnat al final de curs. 
Ensenyament de mediació homologable per esdevenir mediador/a registrat/ada del CMDPC.

El Màster de Mediació i altres ADR ICAB, ofereix a tots els alumnes classes teòriques, 10 tallers pràctics i assistència en qualitat d'observadors, a les mediacions reals gestionades des del Centre ADR ICAB.

El programa científic d'aquesta edició s'adaptarà als canvis legislatius i processals que pugui incorporar l'aprovació de l'Avantprojecte de Llei de Mesures d'Eficiència Processal actualment en tràmit. 

MASTERCLASS QUE S'IMPARTIRAN AMB PERSONATGES REPRESENTATATIUS I MOLT IMPORTANTS DE DIFERENTS ÀMBITS
DINTRE DE LA MEDIACIÓ

Cristina Martinez Vidal, psicòloga sanitària, Mediadora. Experta en sexologia. Coach Relacional. Formadora.

 • MASTERCLASS: "CONFLICTES I EMOCIONS, LA CLAU ÉS LA SEVA BONA GESTIÓ", amb Rafael Bisquerra

Rafael Bisquerra, President de la RIEEB (Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar), director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar (PEEB) i del Postgrau en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions (PEU) de la Universitat de Barcelona (UB). És catedràtic d'Orientació Psicopedagògica, Llicenciat en Pedagogia i en Psicologia, fundador i primer director del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), des d'on ha impulsat les Jornades d'Educació Emocional (JEE) que se celebren anualment en la UB.

 • MASTERCLASS:  “CONVERSES RESTAURATIVES", amb Terry O'Conell i Jean Schmitz

Terry O´Conell, pioner mundial en vigilància policial restaurativa i justícia restaurativa amb seu en Nova Gal·les del Sud, Austràlia. És exdirector de Real Justice Austràlia i exsergent sènior del Servei de Policia de Wagga Wagga amb 30 anys d'experiència en l'aplicació de la llei. Terry va desenvolupar el model de la Conferència de Policia de Wagga Wagga per a la delinqüència juvenil, que es considera un exemple innovador de l'ús de la justícia restaurativa en l'aplicació de la llei a escala mundial.

 Jean Schmitz, expert en Pràctiques Restauratives i Gestió integradora dels conflictes. Mestratge en Ciències Polítiques en la  Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica) i Mestratge en Ciències de les Pràctiques Restauratives del International of Institute for Restaurative Practices (els EUA) Director i docent del postgrau d'expert universitari en pràctiques restaurativa de la UDIMA.

 • MASTERCLASS: “ ELS SECRETS DE LA MEDIACIÓ QUE MAI ET VAN COMPTAR”, amb Javier Alés Sioli

Javier Alés, professor de la Universitat de Sevilla, en primer lloc en el centre adscrit de l'Escola Universitària de Treball Social i des de 1991 Professor Titular de E.O., en l'àrea de Dret Administratiu i professor de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla des de 1997.

En l'actualitat, professor de les assignatures Dret Admninistratiu II (llicenciatura en dret) i Mediació Familiar (Màster d'Intervenció i Mediació Familiar Universitat de Sevilla.

President de l'Associació Andalusa de Mediació Familiar AMEFA des de la seva Fundació l'any 2001 i Director de l'Escola Sevillana de Mediació des de l'any 2006.

MASTERCLASS “COM LA MEDIACIÓ POT CANVIAR LA VIDA DE LES PERSONES”, amb Josep Maria Fortuny i Yasmina Cánovas

Un cèlebre cantant de rock com Pemy Fortuny la inconfusible i mítica veu de L'Axn Busts i una advocada i escriptora rebel com Yasmina "Canovas se submergeixen en la mediació i en la lluita contra la discriminació en el tercer món” .

Josep Maria Fortuny i Soler, més conegut com a Pemi Fortun activista social català. És conegut principalment per haver estat durant vint anys el cantant de Lax'n'Bust Fortuny.

Apartat de la música, a partir del 2006 Fortuny va dedicar-se, juntament amb la seva parella, a diversos projectes humanitaris, primer gràcies a ajudes estatals, com una ONG, i després promocionant el comerç internacional, finançant projectes controlats per ells mateixos. Així, l'excantant ha realitzat projectes com un estudi sobre el funcionament del govern de Costa Rica (juntament amb la Universitat de Barcelona), la creació d'una ràdio a Sierra Leone, o fent camps de futbol a Libèria.

Yasmina Cánovas, fundadora d'una consultora social amb seu a Espanya i a Sierra Leone. La seva trajectòria en l'àmbit social internacional és molt extensa, pionera en diferents projectes humanitaris, mediadora activa en situacions complexes on reina el conflicte armat. 

 • MASTERCLASS: "EL TRACTAMENT DELS CONFLICTES EN  ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ", amb Antoni Bassas

Antoni Bassas, periodista català de premsa televisiva com a premsa escrita, premiat en diverses ocasions que ha treballat i treballa principalment en la seva llengua materna, formant part actualment de l'equip directiu del periòdic català Llaura.

 • MASTERCLASS: "COM LES HABILITATS DE MEDIADOR T'AJUDEN A SER AGILE COACH EN BAYER ", amb Vica Nazarenko

Vica Nazarenko, de nacionalitat russa, és llicenciada en dret a Rússia i Espanya i parla amb fluïdesa 6 idiomes. Després de dedicar-se durant diversos anys al treball jurídic i responsable comercial, ha descobert la seva passió: el coaching i la mediació, la qual cosa l'ha portat a treballar com agile coach en Bayer. La seva especialitat és el lideratge actiu, change management & transformation i també la resiliència en l'àmbit professional.

 • MASTERCLASS: “CONFLICTE I TREBALL SEMPRE JUNTS DE LA MÀ”, amb Ignacio Puig.

Ignacio Puig, advocat, mediador convençut, professor UB i escriptor furtiu. Dedicat a la solució de conflictes laborals individuals, plurals i col·lectius. Rodamons de les relacions laborals en empreses petites, mitjanes i grans. Aspirant a Ombudsman organitzacional com a superació de la concepció i pràctica actual dels RRHH.

PROGRAMA

A)    BLOC COMÚ DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
1.- El conflicte. Tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió. Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte. Aspectes positius i negatius del conflicte. 

2.- Tractament i gestió del conflicte. Les persones i el conflicte. Estils personals d’enfrontament. Formes d’actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant el conflicte. 
 
B)    BLOC ESPECÍFIC DE MEDIACIÓ
MÒDUL GENERAL
1.- La mediació com a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Escoles o models de Mediació; Harvard, Transformatiu, Circular Narratiu, etc. Integració de models. Clarificació d’interessos i necessitats.  

2.- Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora.

3.- La comunicació. Tipus de comunicació (verbal, gestual, gràfica etc). Taller pràctic sobre comunicació. Tècniques i habilitats comunicatives del mediador. Escolta activa i empàtica. La creativitat. Generació de confiança. Control del procés.

4.- Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes. Tipus de preguntes. Els silencis. Tècniques i estratègies per gestionar els silencia intencionats en mediació.

5.- Especificitat de la persona mediadora en processos amb gent gran i menors.

6.- Taller pràctic sobre lideratge i meta-habilitats del mediador.

7.- La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.

B.1) MÒDUL II
PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ FAMILIAR 
1.- Origen i evolució de la mediació familiar. Principis i objectius de la mediació familiar. Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.

2.- Conflictes que es poden generar en l’entorn familiar. Conflicte i ruptura de la vida familiar; efectes psicològics i educatius del conflicte en els diferents membres.

3.- Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar.

4.- La mediació familiar en l’àmbit internacional. Especial incidència en les parelles mixtes i la sostracció de menors.

5.- Especificitat de la mediació a l’empresa familiar.

6.- Taller pràctic de mediació familiar.

B.2) MÒDUL III
PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DEL DRET PRIVAT 
1.- La mediació en l’àmbit de les Institucions i organitzacions.

2.- La mediació en l’àmbit de l’habitatge. Propietat horitzontal i vertical. La mediació en l’àmbit de les comunitats de propietaris. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns.

3.- Conflictes en l’àmbit de les successions, adopcions, tuteles, etc. Les qüestions relacionals.

4.-  La mediació a l’àmbit de la convivència ciutadana. Els Jutges de Pau i la mediació.

5.- Taller pràctic. Eines i estratègies per mediar en àmbits ciutadans.

6.- Taller pràctic per mediar en les acceptacions i adjudicacions d’herències.

B.3) MÒDUL IV
MEDIACIÓ MERCANTIL
1.- La mediació en l’àmbit de les empreses. Els conflictes interns dins l’empresa.

2.- Conflictes entre empreses d’un mateix Estat.

3.- La mediació mercantil d’àmbit internacional.  

4..- La mediació i l’empresa familiar. Taller pràctic de mediació a l’empresa familiar. (per qui no hagi fet el mòdul familiar)

5.- Mediació hipotecària i concursal.

6.- La mediació exprés. La mediació on-line. Taller pràctic. Eines i estratègies.

B.4) MÒDUL V
MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT
Què cal saber per gestionar conflictes a l’esport?

1. Ètica a l'esport
2. Legislació i esport
3. Comportament i esport
4. Emocions i esport
5. Tipologia de conflictes a l'esport
6. Particularitats de diferents disciplines esportives

Quins àmbits de l'esport cal treballar la gestió dels conflictes?

1. Clubs (tota la seva estructura: directius, jugadors, empleats, grada (socis))
2. Mitjans de comunicació
3. Aficionats i aficions 

Competències del mediador/a Esportiu, eines tècniques i recursos

Projectes i serveis de mediació i resolució de conflictes des de les Federacions i els Comitès Olímpics

Mediació i  altres tècniques de facilitació en l'àmbit esportiu / Arbitratge

MEDIACIÓ  EN L’ÀMBIT SANITARI I ASSEGURANCES 

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL
Justícia Restaurativa
-    Procés penal espanyol i victimologia
o    Codi Penal 
o    Llei de Responsabilitat penal del Menor
-    Objectius dels programes de justícia restaurativa
-    Principis bàsics de la justícia restaurativa
o    Voluntarietat
o    Igualtat
o    Confidencialitat
o    Altres
-    Tipus d'intervencions restauratives
o    Mediació
o    Conferencing
o    Cercle
-    Mediador penal: requisits, control de qualitat
-    Pràctiques de Justícia Restaurativa

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DEL CONSUM

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE MENORS
•    Tractament específic de l’assetjament i ciberbullying
•    Centres Educatius (Mediació Escolar)
•    Justícia Juvenil (nens i nenes infractors)
•    Menors inimputables
•    Nens i nenes tutelats (mesures protectores)
•    Perfil i competències del mediador/a en l'àmbit de la infància
•    Mediació i pràctiques restauratives en l'àmbit d'infància (centres educatius i tutelars)

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL 

C)     BLOC ESPECÍFIC D’ARBITRATGE
C.1) ARBITRATGE INTERN O DOMÈSTIC  
Conveni arbitral i tipus d’arbitratge (aprox. 2 hores): 
- Disseny del pacte arbitral. Requisits de validesa del pacte.
- Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional.
- Arbitratge de Dret i arbitratge d’equitat.
Posada en marxa (aprox. 4 hores):
- Nomenament i acceptació. Recusació.
- Tutela arbitral: el principi kompetez-kompetenz.
- Honoraris de l’àrbitre i les provisions de fons.
- Constitució del tribunal i acte d’inici. Taller pràctic.
Procediment arbitral (6 hores):
- Calendari arbitral. Modificacions sobrevingudes.
- Mesures cautelars: alternatives.
- Arbitratge i prejudicialitat penal.
- Arbitratge i situació concursal.
- Pràctica de la prova: fonts, mecanismes, audiències, requeriments i assistència judicial. 
- Taller o assistència a un cas real.
Laude arbitral (2 hores):
- Requisits de forma i contingut del laude.
- Pronunciament sobre les costes de l’arbitratge.
- Notificació del laude.

C.2) ARBITRATGE INTERNACIONAL
Introducció (aprox. 3 hores): 
- Principis. Idees generals. Modalitats: arbitratge comercial i arbitratge d’inversió.
- Panorama normatiu i panorama institucional. Referència a guidelines i soft law.
- Conflicte de lleis. Llei aplicable al fons i llei aplicable al procediment.
- Importància de la seu. Potencial rol de la jurisdicció.
Dinàmica de l’arbitratge - (aprox. 8 hores): 
- Conveni arbitral: requisits, tipus i contingut. 
- Àrbitres i tribunals
            - Requisits. Independència i imparcialitat.
            - Criteris de selecció
            - Assistents administratius
- Procediment (I):
            - Posada en marxa
            - Constitució del tribunal
- Procediment (II):
            - Acta de missió o equivalents. Case-management conference i ordres processals.
            - Flexibilitat - opcions de configuració del procediment.
- Procediment (III):
            - Prova: Fonts, mecanismes i pràctica
            - Audiències i conclusions.
- Mesures cautelars i arbitratges d’emergència
Laude – (aprox. 5 hores)
- Contingut i modalitats.
- Validesa i nul·litat.
- Reconeixement i execució.

D)    BLOC ESPECÍFIC D’ALTRES ADR
D.1) Negociació
D.2) Conciliació
D.3) Dret Col·laboratiu
D.4) Pràctiques restauratives
  4.1 Pràctiques restauratives
     a) La comunitat
  4.2. CONFERENCING
a) Origen
b) Models
c) Metodologia
d) Rol de la persona facilitadora
e) Conferencing en la pràctica
f) Cas Real
4. CERCLES
 4.1 Origen 
 4.2 Tipologia de Cercles
 4.3 Metodologia 
 4.4 Rol de la persona facilitadora
 4.5 Els Cercles en la pràctica
4.6 Cas real 

D.5) Sistemes mixtes 

E)    BLOC ESPECÍFIC D’EINES ADR – PRÀCTIQUES I SIMULACIONS –
E.1) Focusing 
E.2) Constel·lacions sistèmiques, comunitàries i familiars
E.3) Comunicació no violenta
E.4) Estratègia integrativa per conduir la mediació
E.5) Coaching i PNL

ELS ALUMNES PODRAN REALITZAR PRÀCTIQUES AL CENTRE ADR ICAB, DELEGACIONS ICAB, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I EN ELS DESPATXOS PROFESSIONALS DELS PROFESSORS (inclòs servei de MENTORING)
ELS ALUMNES PODRAN ASSISTIR EN QUALITAT “D’OBSERVADORS” A LES MEDIACIONS REALS QUE ADMINISTRA EL CENTRE ADR ICAB
ELS ALUMNES PODRAN ASSISTIR A 10 TALLERS ESPECIALITZATS DE 3 hores + 10 MÀSTER CLASS de 2 hores


EL MÀSTER ADR ICAB consta d’un programa que abasta la formació reglada en mediació i altres sistemes de resolució alternativa com l’arbitratge, els sistemes MedArb, la Negociació, Conciliació, Justícia Restaurativa o Dret Col·laboratiu entre d’altres; igualment disposa d’un programa adaptat a la reforma la Llei d’Eficiència Processal que introduirà els MASC

F)    EXAMEN FINAL: UNA SIMULACIÓ DAVANT D’UN TRIBUNAL EXAMINADOR QUE AVALUÏ TANT LES HABILITATS DEL MEDIADOR/ÀRBITRE COM EL PROCÉS DE MEDIACIÓ I/O ARBITRATGE.

*La formació és PRESENCIAL. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

*Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit d'aquest.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu que constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu curriculum vitae.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem que ens envieu el comprovant de la transferència a l'email masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 395€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3800.70€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 455€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4405.50€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 5000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 5400€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 4223,70€ 3801,33€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 4223,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 4223,70€ 3801,33€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 4223,70€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4895,00€ 4405,50€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 5000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 5400,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Mediació | Màsters | Màster

Màster en Mediació i altres sistemes de resolució alternativa de conflictes ICAB - FORMAT PRESENCIAL, Edició 2021-2022

Informació general

 • 18/10/2021 - 13/07/2022
 • Aules ICAB
 • DILLUNS I DIMECRES de 18 a 21 hores FORMAT PRESENCIAL
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×