menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 19 al 25 de febrero de 2022

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 19 al 25 de febrero de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

25/02/2022

AGÈNCIA PÚBLICA DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ PRE/409/2022, de 19 de febrer, per la qual es convoca la tercera edició dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional, corresponent a l'any 2021.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892324.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El termini de presentació de propostes de candidats i de la documentació que preveu la base reguladora 4 de l'annex de l'Ordre PRE/10/2022, de 14 de febrer, reguladora dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional, és de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

RESOLUCIÓ ACC/413/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoca la XXI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 611267).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892362.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 2 de maig de 2022, inclòs.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ DSO/414/2022, de 18 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2022 (ref. BDNS 611408).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892326.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 29 d'abril de 2022.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/331/2022, d'11 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (ref. BDNS 610485).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892350.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El període per presentar sol·licituds és del 25 de febrer al 31 de març del 2022, ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/347/2022, de 15 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 610805).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892330.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El període per presentar sol·licituds és del 25 de febrer al 6 d'octubre de 2022, tots dos inclosos.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras 2022.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892334.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña a las 12:00h, y hasta las 12:00h del día 1 de abril de 2022, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria extraordinària del Programa Xpande Digital 2022 per al desenvolupament de plans de màrqueting digital internacional.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892426.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El plazo para la presentación de solicitudes en la referida Sede se iniciará a las 12:00h del día siguiente hábil al de la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, y finalizará el día 1 de abril de 2022 a las 12:00h, si bien el plazo podrá acortarse en caso de que se agote el presupuesto.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat en el marc del Programa Sostenibilidad 2022.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892374.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 12:00h, una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y hasta las 12:00h del día 18 de marzo de 2021, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa TICCámaras 2022 per a la transformació digital de pimes.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892382.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña a las 12:00h, y hasta las 12:00h del día 1 de abril de 2022, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials en el marc del Programa Industria 4.0 2022.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892408.pdf

Publicat al DOGC de 24-02-2022

El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 12:00h, una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y hasta las 12:00h del día 18 de marzo de 2022, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ EMT/424/2022, de 21 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics (ref. BDNS 611597).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8614/1892518.pdf

Publicat al DOGC de 25-02-2022

El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9.00 hores del 28 de febrer de 2022 i acaba a les 14.00 hores del dia 28 d'abril de 2022.

Extracto de la Orden de 18 de febrero de 2022, por la que se convocan subvenciones para promover la cultura de defensa, correspondiente al año 2022.s

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5591.pdf

Publicat al BOE de 23-02-2022

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta orden en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución, de 16 de febrero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan 8 becas de Formación e Investigación en Restauración, Conservación de Colecciones y Desarrollo Digital en el Museo del Prado

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5614.pdf

Publicat al BOE de 23-02-2022

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución, de 16 de febrero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan 8 becas de Formación e Investigación en Restauración, Conservación de Colecciones y Desarrollo Digital en el Museo del Prado

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5615.pdf

Publicat al BOE de 23-02-2022

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2022 ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5616.pdf

Publicat al BOE de 23-02-2022

El plazo máximo para la presentación de solicitudes acompañadas de la documentación preceptiva, en el primer procedimiento de selección, será de quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las 14 horas, hora peninsular, del último día de plazo.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/364/2022, de 10 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts i de beques a les persones treballadores desocupades establerts en matèria de formació professional per a l'ocupació promoguts pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-BEQUES) (ref. BDNS 610950).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8612/1892180.pdf

Publicat al DOGC de 23-02-2022

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 d'octubre de 2022 a les 15:00h.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/333/2022, d'11 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 610482).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8612/1892216.pdf

Publicat al DOGC de 23-02-2022

El període per presentar les sol·licituds és del 24 de febrer al 17 de març del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/334/2022, d'11 de febrer, de tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 610489).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8612/1892190.pdf

Publicat al DOGC de 23-02-2022

El període per presentar les sol·licituds és del 24 de febrer al 10 de març de 2022, ambdós inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/339/2022, de 10 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura (ref. BDNS 610473).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8612/1892162.pdf

Publicat al DOGC de 23-02-2022

El període per presentar sol·licituds és del 24 de febrer al 16 de març del 2022, tots dos inclosos

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/340/2022, de 10 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura (ref. BDNS 610474).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8612/1892120.pdf

Publicat al DOGC de 23-02-2022

El període per presentar sol·licituds és del 24 de febrer al 16 de març de 2022, tots dos inclosos

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/403/2022, d'11 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura (ref. BDNS 611421).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8612/1892132.pdf

Publicat al DOGC de 23-02-2022

El període per presentar sol·licituds és del 24 de febrer al 16 de març del 2022, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 1: capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación" incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el Marco del PRTR

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5506.pdf

Publicat al BOE de 22-02-2022

Las solicitudes de ayuda objeto de esta convocatoria y su documentación podrán presentarse desde el 8 de abril de 2022 hasta las 24:00 horas del día 7 de junio de 2022.

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 2: diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el Marco del PRTRi

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5507.pdf

Publicat al BOE de 22-02-2022

Las solicitudes de ayuda objeto de esta convocatoria y su documentación podrán presentarse desde el 8 de abril de 2022 hasta las 24:00 horas del día 7 de junio de 2022.

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 3: grandes demostradores de electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable" incluido en el marco de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5508.pdf

Publicat al BOE de 22-02-2022

Las solicitudes de ayuda objeto de esta convocatoria y su documentación podrán presentarse desde el 8 de abril de 2022 hasta las 24:00 horas del día 7 de junio de 2022.

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 4: retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5509.pdf

Publicat al BOE de 22-02-2022

Las solicitudes de ayuda objeto de esta convocatoria y su documentación podrán presentarse desde el 8 de abril de 2022 hasta las 24:00 horas del día 7 de junio de 2022

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5510.pdf

Publicat al BOE de 22-02-2022

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 8 de marzo de 2022 y finalizará a las 12:00 horas del día 10 de mayo de 2022.

Extracto de la Resolución de 16 de febrero de 2022, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan 8 becas de Formación e Investigación en Restauración, Conservación de Colecciones y Desarrollo Digital en el Museo Nacional del Prado

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5511.pdf

Publicat al BOE de 22-02-2022

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días hábiles (15) a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 16 de febrero de 2022 del Museo Nacional del Prado por la que se convocan 8 becas de Formación e Investigación en Restauración, Conservación de Colecciones y Desarrollo Digital en el Museo del Prado.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5512.pdf

Publicat al BOE de 22-02-2022

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días hábiles (15) a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/359/2022, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit de les lletres, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la creació i la traducció literàries per a l'any 2022 (ref. BDNS 610927).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891883.pdf

Publicat al DOGC de 22-02-2022

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de febrer al 10 de març del 2022.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/360/2022, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 610926).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891911.pdf

Publicat al DOGC de 22-02-2022

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de febrer al 10 de març del 2022.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/361/2022, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 610925).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891791.pdf

Publicat al DOGC de 22-02-2022

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de febrer al 10 de març del 2022.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/335/2022, d'11 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2021-2022 (ref. BDNS 610484).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891891.pdf

Publicat al DOGC de 22-02-2022

El període per presentar sol·licituds és del 23 de febrer al 16 de març de 2022, tots dos inclosos

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/337/2022, de 10 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2021-2022 (ref. BDNS 610478).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891785.pdf

Publicat al DOGC de 22-02-2022

El període per presentar sol·licituds és del 23 de febrer al 16 de març del 2022, tots dos inclosos

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/338/2022, de 10 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per compensar el dèficit d'explotació per l'exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional (ref. BDNS 610472).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891825.pdf

Publicat al DOGC de 22-02-2022

El període per presentar sol·licituds és del 23 de febrer al 16 de març del 2022, tots dos inclosos.

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/348/2022, de 10 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional per a la temporada 2021-2022 (ref. BDNS 610479).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8611/1891837.pdf

Publicat al DOGC de 22-02-200

El període per presentar sol·licituds és del 23 de febrer al 16 de març del 2022, tots dos inclosos.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891619.pdf

Publicat al DOGC de 21-02-2022

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS 610930).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891567.pdf

Publicat al DOGC de 21-02-2022

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023 si no hi ha prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible, segons l'article 4 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ DSO/346/2022, de 10 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 610604).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891661.pdf

Publicat al DOGC de 21-02-2022

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza en el termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació.

Extracto de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se convocan subvenciones de Acciones de cooperación para el desarrollo en el ámbito de la acción humanitaria 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/19/pdfs/BOE-B-2022-5091.pdf

Publicat al BOE de 19-02-2022

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles y se iniciará a las 0.00.00 horas (hora peninsular española) del día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE y finalizará a las 23.59.59 horas (hora peninsular española) del último día de plazo.

Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2022, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la participación de películas españolas en festivales celebrados entre noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/19/pdfs/BOE-B-2022-5116.pdf

Publicat al BOE de 19-02-2022

Los plazos de presentación de solicitudes serán de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×