menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 4 al 10 de diciembre de 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 4 al 10 de diciembre de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

10/12/2021

FUNDACIÓN "LA CAIXA".

Convocatoria de Becas de la Fundación "la Caixa"2022 La Fundación "la Caixa" ha abierto la convocatoria de becas 2022, por medio de los siguientes programas:

Becas de la Fundación "la Caixa" para estudios de posgrado en el extranjero: 100 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de nacionalidad española o portuguesa. Admisión de solicitudes hasta el 2 de febrero de 2022.

Becas de la Fundación "la Caixa" para doctorado INPhINIT - Incoming en centros de investigación de excelencia de España y Portugal: 35 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de cualquier nacionalidad. Admisión de solicitudes hasta el 27 de enero de 2022.

Becas de la Fundación "la Caixa" para doctorado INPhINIT - Retaining en centros de investigación y universidades de España y Portugal: 30 becas convocadas, dirigidas a estudiantes de cualquier nacionalidad. Admisión de solicitudes hasta el 16 de febrero de 2022.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-B-2021-49931.pdf

Publicat al BOE de 10-12-2021

RESOLUCIÓ VPD/3628/2021, de 3 de desembre, de convocatòria de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència de les estacions d'esquí alpí en resposta a la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 598888).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1881887.pdf

Publicat al DOGC de 10-12-2021

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 7 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMT/3638/2021, de 2 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per finançar plans de formació de l'àmbit de Catalunya adreçats a la capacitació per desenvolupar les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (ref. BDNS 599035).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1882045.pdf

Publicat al DOGC de 10-12-2021

El termini de presentació de la sol·licitud és de cinc dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMT/3639/2021, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d'habitatges en cessió d'ús Habitatcoop per a l'any 2021 (ref. BDNS 598968)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8560/1882007.pdf

Publicat al DOGC de 10-12-2021

El termini de presentació del formulari de sol·licitud amb la documentació annexa és de 5 dies hàbils. El termini comença a les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza a les 15.00 h del cinquè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ EMT/3621/2021, de 19 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE (ref. BDNS 598541)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8559/1881695.pdf

Publicat al DOGC de 09-12-2021

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des de les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fins a les 15.00 hores de la data límit per a la presentació de sol·licituds. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans especificats a la base 9 de l'Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, abans esmentada.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3633/2021, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL) (ref. BDNS 598945).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8559/1881651.pdf

Publicat al DOGC de 09-12-2021

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y «Unidades de Excelencia María de Maeztu».

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-B-2021-49739.pdf

Publicat al BOE de 08-12-2021

El plazo de presentación de las solicitudes de participación comenazará el 31 de enero de 2022 y finalizará el 22 de febrero de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Orden CIN/1360/2021, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-B-2021-49740.pdf

Publicat al BOE de 08-12-2021

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 19 de enero de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

FUNDACIÓN GREGAL.

La Fundación Gregal ha abierto su convocatoria de ayudas al estudio en el marco del Programa Duplo destinadas a los estudiantes de la Real Escuela Superior de Arte Dramático para el curso académico 2021-2022 que participen en el mencionado programa. La información relativa a las solicitudes y bases de la convocatoria se encuentra disponible en www.fundaciongregal.org.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-B-2021-49734.pdf

Publicat al BOE de 07-12-2021

RESOLUCIÓ JUS/3594/2021, de 15 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de les subvencions en matèria d'afers religiosos, per a actuacions realitzades l'any 2021 (ref. BDNS 597837).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8558/1881516.pdf

Publicat al DOGC de 07-12-2021

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació justificativa s'inicia el dia 3 de gener de 2022 i finalitza el 24 de gener de 2022, llevat de la presentació dels documents acreditatius del pagament de les despeses justificades, que es pot prolongar fins al 7 de febrer de 2022.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×